سیب سلامت

البسه غیر استریل

البسه یکبار مصرف بيمارستانى از لوازم حياتى براى کنترل عفونت در هر مرکز درمانی می باشد، كه به صورت روزانه از آنها استفاده مى شود شركت پرگاس ارمان سلامت با توليد البسه هاى یک بار مصرف بیمارستانی از جنس اسپان باند، نياز مراكز درمانی را در این مورد تامین‌می نماید.

محصولات غیر استریل پرگاس آرمان سلامت

 • گان مچ دار
 • گان كلاه شلوار
 • شلوار تك
 • كلاه بيمار
 • ست ملحفه مردان
 • روبالشتى سفيد
 • ملحفه كشدار ١٢٠*٢٢٠ آبى
 • ملحفه كشدار ١٢٠*٢٤٠ آبى
 • ملحفه بدون كش١٢٠*٢٢٠ آبى
 • كاور كفش
 • روسرى
 • گان بيمار
 • بلوز و شلوار
 • بلوز تك
 • كاور كفش
 • ست ملحفه زنان
 • روبالشتى آبى
 • ملحفه كشدار ١٢٠*٢٢٠ سفيد
 • ملحفه كشدار ٢٤٠*١٢٠ سفيد
 • محلفه نايلونى ١٢٠*٢٢٠
 • آستين دو سركش

ارتباط با ما